PÅ SVENSKA

Västankvarnin metsät

Västankvarnin omistuksessa on noin 360 hehtaaria metsää tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Metsät ovat hyväpuustoisia ja noin 75 prosenttia metsämaasta on lehtometsää sekä tuoretta kangasmetsää. Kitumaan osuus koko metsäalasta on ainoastaan 6 prosenttia. Vuotuinen kasvu on tällä hetkellä yli 7 m3/ha.

Metsillä on PEFC-certifiointi ja niitä hoidetaan kestävällä tavalla jotta luonnon monimuotoisuus säilyy. Luonnonsuojelullisesti tärkeitä kohteita hoidetaan ominaispiirteensä säilyttävällä tavalla josta esimerkkinä alueellamme oleva luonnonsuojelumetsä.

Metsänhoidossa otetaan huomioon ympäristön luonnollisen arvon rikastuttaminen, kulttuurimaisemat sekä riistanhoito.

Metsien käyttö on muutakin kuin puutavaran myyntiä. Oman tilan puutavaraa käytetään tilan lämmitykseen hakkeen avulla, sekä pienmuotoiseen puunjalostukseen. Metsiämme käytetään laajasti myös erilaisiin koulutuksiin ja kursseihin muun muassa yhteistyössä Novian kanssa, sekä myös koiraleiritoimintamme puitteissa.

Riistanhoito sekä metsästys ovat myös olennainen osa metsiemme toimintaa. Riistakantoja hoidetaan kokonaisvaltaisesti jotta ne tulevaisuudessakin ovat elinkelpoisia ja vahvoja. Riistanhoidosta ja metsästyksestä vastaa riistavastaava Torsten Lindqvist yhteistyössä alueemme muiden metsänomistajien kanssa.